Cloud Server Pro

Hotline tư vấn: 0908 086 512 | 

 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 6 tháng dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  Cloud Server Pro #1

  CPU  Intel Xeon [6] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  3GB + 3G Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng. 
  1.119.000đ
  x 36 tháng
  1.329.000đ x 03 tháng
  1.301.000đ x 06 tháng
  1.259.000đ x 12 tháng
  1.189.000đ x 24 tháng

  Tùy chọn loại ổ cứng

  Đăng Ký
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 6 tháng dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  Cloud Server Pro #2

  CPU  Intel Xeon [8] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 4GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng 
  1.519.000đ
  x 36 tháng
  1.804.000đ x 03 tháng
  1.766.000đ x 06 tháng
  1.709.000đ x 12 tháng
  1.614.000đ x 24 tháng

  Tùy chọn loại ổ cứng

  Đăng Ký
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 6 tháng dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  Cloud Server Pro #3

  CPU  Intel Xeon [10] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  5GB + 5GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng 
  1.919.000đ
  x 36 tháng
  2.279.000đ x 03 tháng
  2.231.000đ x 06 tháng
  2.159.000đ x 12 tháng
  2.039.000đ x 24 tháng

  Tùy chọn loại ổ cứng

  Đăng Ký
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 6 tháng dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  Cloud Server Pro #4

  CPU  Intel Xeon [12] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  6GB + 6GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng 
  2.239.000đ
  x 36 tháng
  2.659.000đ x 03 tháng
  2.603.000đ x 06 tháng
  2.519.000đ x 12 tháng
  2.379.000đ x 24 tháng

  Tùy chọn loại ổ cứng

  Đăng Ký
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 6 tháng dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  Cloud Server Pro #5

  CPU  Intel Xeon [16] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  8GB + 8GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng 
  2.720.000đ
  x 36 tháng
  3.230.000đ x 03 tháng
  3.162.000đ x 06 tháng
  3.060.000đ x 12 tháng
  2.890.000đ x 24 tháng

  Tùy chọn loại ổ cứng

  Đăng Ký
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 6 tháng dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  Cloud Server Pro #6

  CPU  Intel Xeon [16] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  8GB + 10GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng 
  3.599.000đ
  x 36 tháng
  4.499.000đ x 03 tháng
  4.274.000đ x 06 tháng
  4.049.000đ x 12 tháng
  3.824.000đ x 24 tháng

  Tùy chọn loại ổ cứng

  Đăng Ký
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn :
 • Cloud Server Pro #1

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 120GB
  RAM 3GB + 3G Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng.
  1.119.000đ
  x 36 tháng
  1.329.000đ x 03 tháng
  1.301.000đ x 06 tháng
  1.259.000đ x 12 tháng
  1.189.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro #2

  CPU Intel Xeon [8] Cores
  HDD 150GB
  RAM 4GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  1.519.000đ
  x 36 tháng
  1.804.000đ x 03 tháng
  1.766.000đ x 06 tháng
  1.709.000đ x 12 tháng
  1.614.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro #3

  CPU Intel Xeon [10] Cores
  HDD 200GB
  RAM 5GB + 5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  1.919.000đ
  x 36 tháng
  2.279.000đ x 03 tháng
  2.231.000đ x 06 tháng
  2.159.000đ x 12 tháng
  2.039.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro #4

  CPU Intel Xeon [12] Cores
  HDD 250GB
  RAM 6GB + 6GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  2.239.000đ
  x 36 tháng
  2.659.000đ x 03 tháng
  2.603.000đ x 06 tháng
  2.519.000đ x 12 tháng
  2.379.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro #5

  CPU Intel Xeon [16] Cores
  HDD 300GB
  RAM 8GB + 8GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  2.720.000đ
  x 36 tháng
  3.230.000đ x 03 tháng
  3.162.000đ x 06 tháng
  3.060.000đ x 12 tháng
  2.890.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro #6

  CPU Intel Xeon [16] Cores
  HDD 500GB
  RAM 8GB + 10GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  3.599.000đ
  x 36 tháng
  4.499.000đ x 03 tháng
  4.274.000đ x 06 tháng
  4.049.000đ x 12 tháng
  3.824.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro NVME #1

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  NVME 60GB
  RAM 3GB + 1G Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 3 tháng.
  1.196.000đ
  x 36 tháng
  1.420.000đ x 03 tháng
  1.390.000đ x 06 tháng
  1.345.000đ x 12 tháng
  1.271.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro NVME #2

  CPU Intel Xeon [8] Cores
  NVME 80GB
  RAM 4GB + 2GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  1.600.000đ
  x 36 tháng
  1.900.000đ x 03 tháng
  1.860.000đ x 06 tháng
  1.800.000đ x 12 tháng
  1.700.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro NVME #3

  CPU Intel Xeon [10] Cores
  NVME 100GB
  RAM 5GB + 2GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  2.017.000đ
  x 36 tháng
  2.395.000đ x 03 tháng
  2.345.000đ x 06 tháng
  2.269.000đ x 12 tháng
  2.143.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro NVME #4

  CPU Intel Xeon [12] Cores
  NVME 120GB
  RAM 6GB + 3GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  2.370.000đ
  x 36 tháng
  2.814.000đ x 03 tháng
  2.755.000đ x 06 tháng
  2.666.000đ x 12 tháng
  2.518.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro NVME #5

  CPU Intel Xeon [16] Cores
  NVME 120GB
  RAM 8GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  2.850.000đ
  x 36 tháng
  3.384.000đ x 03 tháng
  3.313.000đ x 06 tháng
  3.206.000đ x 12 tháng
  3.028.000đ x 24 tháng
 • Cloud Server Pro NVME #6

  CPU Intel Xeon [16] Cores
  HDD 160GB
  RAM 8GB + 4GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM Free nếu đăng ký từ 6 tháng
  3.680.000đ
  x 36 tháng
  4.600.000đ x 03 tháng
  4.370.000đ x 06 tháng
  4.140.000đ x 12 tháng
  3.910.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn :

Bảng so sánh các gói giải pháp


  • Gói dịch vụ
  • Phí khởi tạo
  • Bộ vi xử lý
  • Ổ cứng
  • Bộ nhớ
  • bandwidth
  • IP Riêng
  • Quản trị cơ bản
  • Loại ổ cứng
  • Backup
  • Công nghệ ảo hóa
Gói dịch vụ Cloud Server Pro #1 Cloud Server Pro #2 Cloud Server Pro #3 Cloud Server Pro #4 Cloud Server Pro #5 Cloud Server Pro #6
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý Intel Xeon [6] Cores Intel Xeon [8] Cores Intel Xeon [10] Cores Intel Xeon [12] Cores Intel Xeon [16] Cores Intel Xeon [16] Cores
Ổ cứng 120GB 150GB 200GB 250GB 300GB 500GB
Bộ nhớ 3GB + 3G Free 4GB + 4GB Free 5GB + 5GB Free 6GB + 6GB Free 8GB + 8GB Free 8GB + 10GB Free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Loại ổ cứng SSD / NVME
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Đăng ký dịch vụ bổ sung

+
Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
998.800đ x 12 tháng
1.198.800đ x 01 tháng
998.700đ x 03 tháng
998.800đ x 06 tháng
998.800đ x 12 tháng
+
Server Manager - Thông Thường
Mở rộng giải pháp ager - Thông Thường thêm một người dùng
210.000đ x 12 tháng
210.000đ x 03 tháng
210.000đ x 06 tháng
210.000đ x 12 tháng
210.000đ x 24 tháng
+
10GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
83.700đ x 24 tháng
87.300đ x 06 tháng
85.500đ x 12 tháng
83.700đ x 24 tháng
+
50GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
418.500đ x 24 tháng
450.000đ x 03 tháng
436.500đ x 06 tháng
427.500đ x 12 tháng
418.500đ x 24 tháng
+
10GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
158.400đ x 24 tháng
171.000đ x 06 tháng
163.800đ x 12 tháng
158.400đ x 24 tháng
+
50GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
792.000đ x 24 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng
+
Reload OS VPS 1h
Mở rộng giải pháp VPS 1h thêm một người dùng
300.000đ = OneTime
+
Reload OS VPS 4h
Mở rộng giải pháp VPS 4h thêm một người dùng
0đ = OneTime
+
Restore data for VPS Server
Mở rộng giải pháp ta for VPS Server thêm một người dùng
500.000đ = OneTime
+
1GB RAM VPS
Mở rộng giải pháp S thêm một người dùng
200.000đ x 12 tháng
210.000đ x 01 tháng
210.000đ x 03 tháng
203.300đ x 06 tháng
200.000đ x 12 tháng
+
1vCore
Mở rộng giải pháp thêm một người dùng
85.000đ x 36 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng
+
VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng
+
VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 1 tháng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #1(4 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #1(4 IP IPV4) thêm một người dùng
240.000đ x 12 tháng
240.000đ x 01 tháng
240.000đ x 03 tháng
240.000đ x 06 tháng
240.000đ x 12 tháng
240.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #3(8 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #3(8 IP IPV4) thêm một người dùng
480.000đ x 12 tháng
480.000đ x 01 tháng
480.000đ x 03 tháng
480.000đ x 06 tháng
480.000đ x 12 tháng
480.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #4(12 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #4(12 IP IPV4) thêm một người dùng
660.000đ x 12 tháng
660.000đ x 01 tháng
660.000đ x 03 tháng
660.000đ x 06 tháng
660.000đ x 12 tháng
660.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #5(16 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #5(16 IP IPV4) thêm một người dùng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Giới thiệu VPS Server

 • Cloud VPS Server là máy chủ được thiết lập dựa trên công nghệ điện toán đám mây.
 • Ưu điểm VPS Server là sự linh hoạt từ việc điều chỉnh cấu hình RAM, CPU và HDD gần như ngay lập tức, điều này giúp cho việc nâng cấp mấy chủ VPS trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
 • Khởi tạo, Sao lưu dự phòng và Khôi phục máy chủ ảo nhanh gọn cũng là một ưu thế mà một máy chủ thông thường không thể có.
 • Reboot online thông qua Website/SMS
 • RAM của VPS là RAM vật lý 100%, tuyệt đối không sử dụng HDD làm RAM ảo.
 • Backup hệ thống định kỳ hàng tuần.
 • Sử dụng công nghệ mới nhất từ Intel, Cisco.
 • Sử dụng công nghệ lưu trữ SAS/SSD Raid 10 được xem là công nghệ lưu trữ nhanh nhất thế giới.
 • Máy chủ luôn hoạt động với thời gian Uptime lên đến 99.9%

Uy tín & chất lượng quốc tế

 • Siêu Tốc Tốc độ nhanh & ổn định

  Tài xỉu 3 25 Máy chủ mạnh mẽ với đường truyền tốc độ cao được đội ngũ kinh nghiệm trên 15 năm vận hành

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.9%

  Tài xỉu 3 25 Chúng tôi cam kết dùng phần cứng tốt nhất, hệ thống mạng mạnh mẽ nhất, phần mềm và công nghệ mới nhất, và giám sát 24/7

 • 15 phút khởi tạo 15 phút khởi tạo

  Sau khi hoàn thành đăng ký, chúng tôi sẽ khởi tạo dịch vụ trong vòng 15 phút

 • Hệ sinh thái đa dạng Hệ sinh thái đa dạng

  Hỗ trợ full giải pháp trên các hệ điều hành

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 15 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

 • Máy chủ chuyên dụng Máy chủ chuyên dụng

  Máy chủ nguyên bộ cùng ổ cứng SSD + tính năng SSD caching, việc truy cập website của bạn nhanh hơn đến 5 lần so với thông thường

Tư vấn miễn phí Xin chào.
P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?
Tên miền đã có sở hữu !