Cloud VPS

Hotline tư vấn: 0908 086 512 | 

 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 1 năm dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  VPS CHEAP 1

  CPU  Intel Xeon [2] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  1GB + 1GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên 
  184.000đ
  x 36 tháng
  230.000đ x 03 tháng
  218.000đ x 06 tháng
  207.000đ x 12 tháng
  195.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 1 năm dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  CLOUD VPS A

  CPU  Intel Xeon [3] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên 
  399.000đ
  x 36 tháng
  499.000đ x 03 tháng
  474.000đ x 06 tháng
  449.000đ x 12 tháng
  424.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 1 năm dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  CLOUD VPS B

  CPU  Intel Xeon [4] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên 
  672.000đ
  x 36 tháng
  840.000đ x 03 tháng
  798.000đ x 06 tháng
  756.000đ x 12 tháng
  714.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 1 năm dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  CLOUD VPS C

  CPU  Intel Xeon [4] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  4GB + 2GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên 
  960.000đ
  x 36 tháng
  1.200.000đ x 03 tháng
  1.140.000đ x 06 tháng
  1.080.000đ x 12 tháng
  1.020.000đ x 24 tháng
 • Gói quà tặng và các ưu đãi:
  - Một IPv4 riêng trị giá (1.200.000 đ/năm)
  - Một IPv6 riêng trị giá (600.000 đ/năm)
  - Dịch vụ quản trị thông thường(2.520.000 đ/năm)
  - Gói chuyển dữ liệu miễn phí từ nơi khác về (400.000/01 lần)
  - Tặng ram khi đăng ký 1 năm dịch vụ.
  - Tặng gói 100 Hóa Đơn.
  - Khuyến mãi giảm 30% dịch vụ Cloud Backup. Xem tại đây
  - Khuyến mãi tặng ngay loa Đức trị giá 849k hoặc 495PA+. Xem tại đây

  CLOUD VPS D

  CPU  Intel Xeon [6] Cores
  HARD DISK
  RAM 
  Ram vật lý cài đặt cứng cho từng VPS không sử dụng RAM share
  5GB + 1.5GB free
  Bandwidth  Unlimited
  IP Riêng  1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên 
  1.138.000đ
  x 36 tháng
  1.423.000đ x 03 tháng
  1.352.000đ x 06 tháng
  1.281.000đ x 12 tháng
  1.210.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn :
 • VPS CHEAP 1

  CPU Intel Xeon [2] Cores
  HDD 30GB
  RAM 1GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  184.000đ
  x 36 tháng
  230.000đ x 03 tháng
  218.000đ x 06 tháng
  207.000đ x 12 tháng
  195.000đ x 24 tháng
 • VPS CHEAP SAS 1

  CPU Intel Xeon [2] Cores
  HDD 100GB
  RAM 1GB + 1GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  239.000đ
  x 36 tháng
  299.000đ x 03 tháng
  284.000đ x 06 tháng
  269.000đ x 12 tháng
  254.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS A

  CPU Intel Xeon [3] Cores
  HDD 50GB
  RAM 2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  399.000đ
  x 36 tháng
  499.000đ x 03 tháng
  474.000đ x 06 tháng
  449.000đ x 12 tháng
  424.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS SAS A

  CPU Intel Xeon [3] Cores
  HDD 160GB
  RAM 2GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  519.000đ
  x 36 tháng
  649.000đ x 03 tháng
  617.000đ x 06 tháng
  584.000đ x 12 tháng
  552.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS B

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 80 GB
  RAM 4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  672.000đ
  x 36 tháng
  840.000đ x 03 tháng
  798.000đ x 06 tháng
  756.000đ x 12 tháng
  714.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS SAS B

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 200GB
  RAM 4GB + 1.5GB Free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  874.000đ
  x 36 tháng
  1.092.000đ x 03 tháng
  1.037.000đ x 06 tháng
  983.000đ x 12 tháng
  928.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS C

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 120GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  960.000đ
  x 36 tháng
  1.200.000đ x 03 tháng
  1.140.000đ x 06 tháng
  1.080.000đ x 12 tháng
  1.020.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS SAS C

  CPU Intel Xeon [4] Cores
  HDD 240GB
  RAM 4GB + 2GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.248.000đ
  x 36 tháng
  1.560.000đ x 03 tháng
  1.482.000đ x 06 tháng
  1.404.000đ x 12 tháng
  1.326.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS D

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 120GB
  RAM 5GB + 1.5GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.138.000đ
  x 36 tháng
  1.423.000đ x 03 tháng
  1.352.000đ x 06 tháng
  1.281.000đ x 12 tháng
  1.210.000đ x 24 tháng
 • CLOUD VPS SAS D

  CPU Intel Xeon [6] Cores
  HDD 300GB
  RAM 5GB + 1.5GB free
  Bandwidth Unlimited
  IP Riêng 1
  Tặng RAM khi đăng ký ít nhất 1 năm trở lên
  1.479.000đ
  x 36 tháng
  1.849.000đ x 03 tháng
  1.757.000đ x 06 tháng
  1.664.000đ x 12 tháng
  1.572.000đ x 24 tháng
Giá chưa gồm VAT
Thông số cấu hình Server được áp dụng từ 25-04-2020
Tham khảo dịch vụ sao lưu dữ liệu an toàn :

Bảng so sánh các gói giải pháp

Gói dịch vụ VPS CHEAP 1 CLOUD VPS A CLOUD VPS B CLOUD VPS C CLOUD VPS D
Phí khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Bộ vi xử lý Intel Xeon [2] Cores Intel Xeon [3] Cores Intel Xeon [4] Cores Intel Xeon [4] Cores Intel Xeon [6] Cores
Ổ cứng 30GB 50GB 80 GB 120GB 120GB
Bộ nhớ 1GB + 1GB Free 2GB + 1.5GB Free 4GB + 1.5GB Free 4GB + 2GB free 5GB + 1.5GB free
Bandwidth Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
IP Riêng 1 1 1 1 1
Quản trị cơ bản Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Backup Hàng tuần
Công nghệ ảo hóa KVM
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Đăng ký dịch vụ bổ sung

+
Server Manager - Cao Cấp
Mở rộng giải pháp ager - Cao Cấp thêm một người dùng
998.800đ x 12 tháng
1.198.800đ x 01 tháng
998.700đ x 03 tháng
998.800đ x 06 tháng
998.800đ x 12 tháng
+
Server Manager - Thông Thường
Mở rộng giải pháp ager - Thông Thường thêm một người dùng
210.000đ x 12 tháng
210.000đ x 03 tháng
210.000đ x 06 tháng
210.000đ x 12 tháng
210.000đ x 24 tháng
+
10GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
83.700đ x 24 tháng
87.300đ x 06 tháng
85.500đ x 12 tháng
83.700đ x 24 tháng
+
50GB SSD HDD VPS
Mở rộng giải pháp DD VPS thêm một người dùng
418.500đ x 24 tháng
450.000đ x 03 tháng
436.500đ x 06 tháng
427.500đ x 12 tháng
418.500đ x 24 tháng
+
10GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
158.400đ x 24 tháng
171.000đ x 06 tháng
163.800đ x 12 tháng
158.400đ x 24 tháng
+
50GB NVME HDD VPS
Mở rộng giải pháp HDD VPS thêm một người dùng
792.000đ x 24 tháng
855.000đ x 06 tháng
819.000đ x 12 tháng
792.000đ x 24 tháng
+
Reload OS VPS 1h
Mở rộng giải pháp VPS 1h thêm một người dùng
300.000đ = OneTime
+
Reload OS VPS 4h
Mở rộng giải pháp VPS 4h thêm một người dùng
0đ = OneTime
+
Restore data for VPS Server
Mở rộng giải pháp ta for VPS Server thêm một người dùng
500.000đ = OneTime
+
1GB RAM VPS
Mở rộng giải pháp S thêm một người dùng
200.000đ x 12 tháng
210.000đ x 01 tháng
210.000đ x 03 tháng
203.300đ x 06 tháng
200.000đ x 12 tháng
+
1vCore
Mở rộng giải pháp thêm một người dùng
85.000đ x 36 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
90.000đ x 24 tháng
85.000đ x 36 tháng
+
VPS/Dedicated/Colo IPv4
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv4 thêm một người dùng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 01 tháng
100.000đ x 03 tháng
100.000đ x 06 tháng
100.000đ x 12 tháng
100.000đ x 24 tháng
100.000đ x 36 tháng
+
VPS/Dedicated/Colo IPv6
Mở rộng giải pháp ted/Colo IPv6 thêm một người dùng
50.000đ x 1 tháng
50.000đ x 01 tháng
50.000đ x 03 tháng
50.000đ x 06 tháng
50.000đ x 12 tháng
50.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #1(4 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #1(4 IP IPV4) thêm một người dùng
240.000đ x 12 tháng
240.000đ x 01 tháng
240.000đ x 03 tháng
240.000đ x 06 tháng
240.000đ x 12 tháng
240.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #3(8 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #3(8 IP IPV4) thêm một người dùng
480.000đ x 12 tháng
480.000đ x 01 tháng
480.000đ x 03 tháng
480.000đ x 06 tháng
480.000đ x 12 tháng
480.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #4(12 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #4(12 IP IPV4) thêm một người dùng
660.000đ x 12 tháng
660.000đ x 01 tháng
660.000đ x 03 tháng
660.000đ x 06 tháng
660.000đ x 12 tháng
660.000đ x 24 tháng
+
VPS IP Block #5(16 IP IPV4)
Mở rộng giải pháp ck #5(16 IP IPV4) thêm một người dùng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 01 tháng
880.000đ x 03 tháng
880.000đ x 06 tháng
880.000đ x 12 tháng
880.000đ x 24 tháng
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng

Giới thiệu VPS Server

 • Cloud VPS PRO là gì? Máy chủ ảo Chất Lượng Cao (Cloud VPS PRO) là VPS triển khai trên kiến trúc Điện toán đám mây nhưng được đầu tư cấu hình phần cứng cao cấp để có chất lượng tốt nhất Cloud VPS PRO được ưu tiên hỗ trợ nhanh nhất
 • Cloud VPS PRO được thiết kế kiến trúc Điện toán đám mây trên nền tảng phần cứng công nghệ mới nhất trên thế giới của Tập đoàn Intel Cloud VPS PRO giới hạn số lượng VPS trên Master ít nhất để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tốc độ
 • Cloud VPS PRO sử dụng ổ cứng SSD để lưu trữ để đạt được tốc độ truy suất nhanh nhất
 • Cloud VPS PRO được sử dụng RAM vật lý thật cấp riêng cho từng khách hàng tuyệt đối không chia sẻ như nơi khác
 • Cloud VPS PRO hỗ trợ backup định kỳ xoay vòng hàng tuần
 • Cấp quyền truy cập server cao nhất cho khách hàng Cho phép khách hàng Reboot server online thông quá website hoặc SMS (Chức năng duy nhất chỉ có tại P.A Việt Nam)
 • Chúng tôi sẽ hoàn lại chi phí nếu như dịch vụ không tốt trong 30 ngày đầu tiên
 • Máy chủ luôn hoạt động với thời gian Uptime lên đến 99.9%
 • Backup hệ thống định kỳ hằng tuần
 • Đường truyền tốc độ cao lên tới 1Gbps trong nước và 15Mbps quốc tế

Uy tín & chất lượng quốc tế

 • Siêu Tốc Tốc độ nhanh & ổn định

  Tài xỉu 3 25 Máy chủ mạnh mẽ với đường truyền tốc độ cao được đội ngũ kinh nghiệm trên 15 năm vận hành

 • Hoạt động 99.99% Hoạt động 99.9%

  Tài xỉu 3 25 Chúng tôi cam kết dùng phần cứng tốt nhất, hệ thống mạng mạnh mẽ nhất, phần mềm và công nghệ mới nhất, và giám sát 24/7

 • Dễ dàng sử dụng 15 phút khởi tạo

  Tài xỉu 3 25 Sau khi hoàn thành đăng ký, chúng tôi sẽ khởi tạo dịch vụ trong vòng 15 phút

 • Có bản quyền Hệ sinh thái đa dạng

  Tài xỉu 3 25 Hỗ trợ full giải pháp trên các hệ điều hành

 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

  Là nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên 15 năm, chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình sử dụng.

 • Máy chủ chuyên dụng Máy chủ chuyên dụng

  Tài xỉu 3 25 Máy chủ nguyên bộ cùng ổ cứng SSD + tính năng SSD caching, việc truy cập website của bạn nhanh hơn đến 5 lần so với thông thường

Tư vấn miễn phí Xin chào.
P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?
Tên miền đã có sở hữu !